อัตรา 
อัตราค่าบริการทั้งหมดคิดเป็นค่าเงินบาทไทย (บาท) รวมถึงค่าการบริการและภาษี

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐมีเพิ่มอัตราภาษีในระยะเวลาการเข้าพัก โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราตามสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายตามภาครัฐ

จำนวนสูงสุดของผู้เข้าพัก / บุคคลเพิ่มเติม / เด็ก
โรงแรมกำหนดการเข้าห้องพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 1 คน ต่อ 1 ห้องพักตามจำนวนเตียงที่มีอยู่ ไม่รวมเตียงเสริมและค่าอาหารเช้า 
เด็กอายุ 4 ปี หรือ ต่ำกว่า สามารถพักกับผู้ปกครองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายๆเพิ่มเติม
เด็กอายุ 12 ปี ขอพิจารณาเป็นผู้ใหญ่

เตียงเสริม / เปลเด็ก
บริการเตียงเสริมสูงสุด 1 เตียงต่อ 1 ห้องพัก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า 
เปลเด็กบริการฟรีตามความต้องการของผู้เข้าพัก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ระยะเวลาการเข้าพัก 
ห้องพักจะพร้อมให้เช็คอินตั้งแต่เวลา 14.00 น. ในวันที่เข้าพัก และผู้เข้าพักจะต้องเช็คเอาท์ในเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) หากมีการเช็คเอาท์ล่วงเวลาดังกล่าว ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 50% ของราคาห้องพักในช่วงระยะเวลา 12.00 – 18.00 น. และจะคิดราคาเต็ม 1 คืน หากเช็คเอาท์หลังจาก 18.00 น. เป็นต้นไป

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
โรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อการทรัพย์สินสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในบริเวณโรงแรมขณะเข้าพัก 

กฏและข้อบังคับ 
โปรดดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของโรงแรม:  www.chalanumber6.com

นโยบายการยกเลิกจองห้องพัก 
ฤดูเทศกาลท้ายปี
ช่วงเวลา: 24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2561 
ไม่มีค่าปรับหากแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก 
โรงแรมจะเรียกเก็บเงิน 100% ของการเข้าพักทั้งหมดรวมค่าภาษีรัฐบาล หากหากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 60 วันก่อนวันเข้าพัก

ฤดูท่องเที่ยว
ไม่มีค่าปรับหากแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก 
โรงแรมจะเรียกเก็บเงิน 50% ของการเข้าพักทั้งหมดรวมค่าภาษีรัฐบาล ยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก 

นอกฤดูท่องเที่ยว
ไม่มีค่าปรับหากแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเข้าพัก
โรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าพัก 1 คืนรวมค่าภาษีรัฐบาล หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก

หากไม่ได้มาใช้บริการห้องพักโดยไม่ได้ยกเลิกล่วงหน้า แขกจะไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการ ไม่สามารถโอนผู้เข้าพัก และทางโรงแรมจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวน

ผู้เข้าพักไม่ปรากฏตัว 
โรงแรมจะเก็บห้องพักไว้จนเวลา 18.00 น. วันที่เข้าพัก ยกเว้นว่าผู้เข้าพักมีการแจ้งเวลาที่จะมาถึงล่วงหน้า

โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าห้องพัก 1 คืนสำหรับการยืนยันห้องพักแต่ไม่ได้มาเข้าพักตามกำหนดในช่วง ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และ 3 คืนสำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงเทศกาลสำคัญ

การจองห้องพัก 
•  การจองห้องพักทั้งหมดขึ้นกับห้องว่างและการยืนยัน ยกเว้นจะได้รับการอนุมัติโดยตรงจากโรงแรม
 
ภายใน 24 ชั่วโมง การจองห้องพักผ่านโรงแรมผ่านทางโทรศัพท์จะถูกยกเลิกทั้งหมก หากไม่มีการยืนยันเข้าพักด้วยลายลักษณ์อักษาผ่าน แฟ๊กซ์ หรือ อีเมล ของโรงแรม

เงื่อนไขการชำระเงิน:
ช่วงเทศกาลของทุกปี วันที่ 24 ธันวาคม - วันที่ 2 มกราคม:
ชำระเงินล่วงหน้า 50% ณ เวลาการจอง และชำระที่เหลืออีก 50% ภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักลูกค้า 

ช่วงฤดูท่องเที่ยวและนอกฤดูท่องเที่ยว:
ชำระเงินล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเข้าพัก 

รายละเอียดธนาคาร    
ผู้รับเงิน: บริษัท ชาลา นัมเบอร์ 6 จำกัด
ธนาคาร: ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
เลขที่บัญชี: 816-250361-7 (ออมทรัพย์)
SWIFT Code: SICOTHBK