โรงแรมชาลา นัมเบอร์ 6 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าแก่ของเชียงใหม่ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยว และวัดเก่าแก่ที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ คุณสามารถปั่นจักรยาน เดินเที่ยวชมบรรยายกาศโดยรอบในตัวเมือง และทุกวันอาทิตย์สามารถเลือกซื้อสินค้า หรือของที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม จากถนนคนเดินซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของโรงแรมชาลานัมเบอร์ 6

* Required field

CHALA NUMBER 6 HOTEL

6/6 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
+66 (0) 52 010 466
+66 (0) 52 010 467
[email protected]