Chalanumber 6

ณ ใจกลางภาคเหนือของประเทศไทย บนพื้นที่เขียวชอุ่มห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขายาวไกลเป็นที่ตั้งของเชียงใหม่ อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ตัวเมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี ภายในอาณาเขตคูเมืองและกำแพงอิฐของเชียงใหม่ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและวัดวาอารามกว่า 30 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเก่าแก่ของช่างฝีมือทัง้หลายผสมผสานไปกับสปาหรู ร้านค้า และสินค้าบูทิคมากมายไปจนถึงร้านอาหารชั้นนำ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกมากมาย

ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวจาก ชาลา นัมเบอร์ 6 ณ ใจกลางของเมืองเชียงใหม่และภายในวัดเจดีย์หลวงเป็นที่ตั้งของเสาอินทขิลหรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกกันว่าเสาหลักเมือง อันเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งเมือง และนี่เป็นเพียงหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่อยู่ห้อมล้อมโรงแรม

 

 

 

 

TripAdvisor